Medewerker Planning / Allround medewerker

Functie Planner / Allround medewerker

Algemeen

Je bent verantwoordelijk voor het invullen van openstaande diensten in het dienstrooster. De medewerker planning plant in de basis als eerste de medewerkers van AES en indien nodig legt hij/zij contact, in overleg met de leiding van AES met externe partijen om extra medewerkers in te huren.

Daarnaast zorg je dat de materialen schoon en netjes geworden en naar een evenement gebracht worden.

Taken:

In de functie van planner allround medewerker verwacht AES dat de medewerker onderstaande werkzaamheden zelfstandig kan uitvoeren

Algemeen

 • Het zelfstandig plannen van de medewerkers, lettend op de juiste competenties en kwaliteit
 • Zelfstandig maken van briefings en versturen naar de betrokkenen
 • Het aanmaken van nieuwe evenementen en de daarbij horende aantal zorgverleners en voertuigen
 • Contacten onderhouden met medewerkers
 • Actief benaderen van medewerkers om diensten in te vullen per app-e-mail en telefoon
 • Het benaderen van externe partijen na overleg voor het invullen van diensten
 • Het maken van een dienstrooster
 • Het schoonhouden en schoonmaken van voertuigen en middelen die bij AES gebruikt worden.
 • Het uitvoeren van klein onderhoud aan voertuigen
 • Het uitvoeren van kleine reparaties aan materialen en middelen
 • Het controleren en aanvullen van voertuigen en materialen die bij AES gebruikt worden.
 • Het tijdig signaleren dat er materialen besteld dienen te worden
 • Het gereed zetten van materialen en middelen die naar een evenement of locatie moeten
 • Het op- en afbouwen van een evenement of locatie.
 • Het tijdig signaleren dat voertuigen onderhoud nodig hebben of naar de keuring moeten
 • Het tijdig signaleren dat er tekorten zijn in voertuigen en materialen zodat er bij gehuurd kan worden of besteld kan worden.
 • Signaleren van defecten aan materialen en/of voertuigen die gerepareerd dienen te worden
 • De opslag schoon en opgeruimd houden
 • Het aftanken van voertuigen
 • Het schoon houden en wassen van kleding
 • Signaleren of materialen en middelen kwijt geraakt zijn

Reageer op deze functie

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx