Medisch Vervoer

AES Medical Support is een vervoerder voor allerlei type medisch vervoer. Hieronder lees je welke;

AES is een professioneel uitvoerder medische repatriëringen. Wij zorgen dat u met de juiste zorg weer terug komt naar land van herkomst. Dit d.m.v. ambulancevervoer over de weg of met medische escortering van een arts en of verpleegkundige met een lijnvlucht. Het vervoer bestaat uit liggend vervoer tot en met IC vervoer waarbij een patiënt beademd wordt. U geeft aan wat er nodig is aan zorg en AES zal zorgen dat de zorg voor de patiënt geborgd is.

Tevens heeft AES een tak waarbij we gespecialiseerd zijn in het vervoer van psychiatrische patiënten terug naar het buitenland of ophalen voor de kliniek in het buitenland. Hierbij maken we gebruik van speciaal opgeleide verpleegkundige die goede kennis hebben van deze doelgroep van patiënten. Indien u dus in nood zit in het buitenland dan kunnen we het zorgvervoer op maat voor u regelen zodat u weer veilig thuis komt.


Indien het vervoer van de RAV dusdanig druk wordt dat het even niet meer lukt met de paraatheid die er op dat moment is kan AES u bijstaan in het zorgvervoer waardoor u de MKA kan ontlasten van vervoer. Het gaat hier dan om de flexibele schil die u als vervoer op dat moment even nodig heeft om het vervoer optimaal te laten verlopen. AES kan op iedere gewenste dag een landelijke dekking bieden op het gebied van zorgvervoer.


Steeds vaker komt het voor dat de huidige bezetting van de ambulance zorg niet meer voldoende is het wordt dus steeds drukker en drukker. Verder zien we dat er steeds meer gedifferentieerd ambulancevervoer komt wat afgestemd is aan de behoefte van de patiënt. Ook hier kan AES u helpen op de momenten dat het even niet meer gaat en flexibel optreden voor uw organisatie zodat het vervoer in uw regio optimaal blijft.

We hebben we een landelijk dekking die op ieder gewenst tijdstip u kan ondersteunen. Het vervoer wordt gedaan door gespecialiseerde verpleegkundige die bevoegd en bekwaam zijn om indien nodig handelingen uit te voeren zodat de zorg van de patiënt ten aller tijden geborgd is.


Mensen gaan steeds verder op vakantie of komen van over de gehele wereld naar Nederland. Als je dan ziek wordt of een ongeval krijgt ben in eerste instantie overgeleverd aan de medische zorg aldaar waar je bent. Iedereen wil graag als je ziek of gewond bent zo snel mogelijk weer naar huis of je eigen land. AES Medical Support is een partner die patiënten over de gehele wereld ophaalt en weer veilig thuis brengt of naar een kliniek brengt waar je weer de juiste zorg krijgt. Wat we doen is transfer regelen van bed tot bed. AES Medical Support zorgt voor alles wat nodig is om weer op een veilige manier thuis te komen. AES verzorgt onder anderen de vluchten, visums, grondvervoer, medische zorg en de juiste papieren om te kunnen vliegen. Tijdens het transport wordt u begeleid door onze professionals die u tijdens uw gehele reis medisch zullen ondersteunen en stabiel houden met de juiste apparatuur. We vervoeren dan ook alle soorten van patiënten van IC transport tot simpele medische begeleiding.